Đồng Nai phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% năm 2020(06/08/2020)

Tỉnh Đồng Nai cần tập trung bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% năm 2020.

Tìm theo ngày :