Thành phố Thái Bình: Hướng đến đô thị thông minh(14/10/2020)

Hiện nay, thành phố Thái Bình đang nỗ lực triển khai xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM), lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Tìm theo ngày :