Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh(19/10/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

Tìm theo ngày :