Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp(19/09/2023)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác này.

Tìm theo ngày :