Nghiệm thu Dự thảo TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử”(18/09/2020)

Ngày 17/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự thảo TCVN “Vách ngăn trong xây dựng - Phương pháp thử”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long chủ trì cuộc họp.

<<1...3456...744>>
Tìm theo ngày :