Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp(07/07/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2264/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 23/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

<<1...3456...737>>
Tìm theo ngày :