Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh họp trực tuyến tổng kết tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đề án 896 (07/04/2020)

Ngày 07/04/2020 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 896, đã tham dự cuộc họp tổng kết tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì theo hình thức họp trực tuyến.

Tìm theo ngày :