Nghiệm thu 2 Dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện(02/10/2020)

Ngày 1/10/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu 2 Dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện, bao gồm: “Điều tra khảo sát thực trạng nhà và nhu cầu về nhà ở thương mại giá thấp tại khu vực đô thị, khu công nghiệp nhằm đề xuất cơ chế chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại giá thấp” và “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu về nhà ở cho thuê tại một số địa phương trọng điểm làm cơ sở hoàn thiện chính sách khuyến khích xây dựng và quản lý nhà ở cho thuê”. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :