Bộ Xây dựng quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung(20/10/2020)

Ngày 20/10/2020, Bộ Xây dựng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Tìm theo ngày :