Hội thảo phát triển bền vững ngành xi măng Việt Nam(21/07/2020)

Ngày 21/7/2020 tại Hà Nội, Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Công ty Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam) tổ chức hội thảo phát triển bền vững ngành xi măng Việt Nam. 

Tìm theo ngày :