Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040(07/05/2020)

Ngày 7/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :