Bộ Xây dựng trao Quyết định Điều động Nhà báo Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng(15/10/2020)

Ngày 15/10/2020, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều động Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :