Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng(23/11/2020)

Ngày 23/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1479/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

Tìm theo ngày :