Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 08 cá nhân thuộc Vụ Quản lý doanh nghiệp(30/12/2020)

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1690/QĐ-BXD về việc  tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 08 cá nhân thuộc Vụ Quản lý doanh nghiệp, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

Tìm theo ngày :