Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị(18/03/2020)

Ngày 18/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 383/QĐ-BXD về việc tặng Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019, gồm:

Tìm theo ngày :