Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 19 cá nhân thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ(07/05/2020)

Ngày 07/5/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 576/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 19 cá nhân thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

Tìm theo ngày :