53 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng(09/10/2020)

Ngày 09/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1324/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 53 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2015-2017, gồm:

Tìm theo ngày :