Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Viện Vật liệu xây dựng(20/08/2020)

Ngày 20/8/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1108/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Viện Vật liệu xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019 gồm:

Tìm theo ngày :