Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh(03/06/2020)

Ngày 03/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 729/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019 gồm:

<<1...3456...166>>
Tìm theo ngày :