Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 14 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng(05/10/2020)

Ngày 05/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1312/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 14 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019, gồm:

Tìm theo ngày :