Tổng Công ty LILAMA khen thưởng cho 9 tập thể và 10 cá nhân trên công trường Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1(07/11/2020)

Ngày 05/11, trên công trường Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 cùng Tổng thầu - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) - đã tổ chức đốt lửa thành công lò hơi tổ máy số 2. Đây là Sự kiện quan trọng quyết định tiến độ và thành công của Dự án.

Tìm theo ngày :