Hướng dẫn Sở Tài chính Quảng Bình áp dụng Định mức chi phí QLDA và Định mức chi phí công tác làm khe co, khe giãn bê tông mặt đường(16/04/2013)

Ngày 15/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 633/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Tài chính Quảng Bình áp dụng Định mức chi phí QLDA và Định mức chi phí công tác làm khe co, khe giãn bê tông mặt đường.

Tìm theo ngày :