Cho phép Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho(28/02/2013)

Ngày 27/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 292/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG về việc cho phép Công ty xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho.

Tìm theo ngày :