Điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh(15/04/2013)

Ngày 09/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-KTXD gửi Đường sắt Việt Nam về việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm theo ngày :