Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án chuyển tiếp, dự án nhóm A(07/08/2020)

Ngày 07/8/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3844/BXD-HĐXD gửi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án chuyển tiếp, dự án nhóm A.

Tìm theo ngày :