Xác định chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng(28/10/2020)

Ngày 28/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5207/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh về việc xác định chỉ số giá gốc để điều chỉnh giá hợp đồng bằng phương pháp điều chỉnh giá.

Tìm theo ngày :