Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Nam Kyung Construction (Việt Nam)(18/03/2013)

Ngày 05/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 328/BXD–HĐXD gửi Ban quản lý Khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Nam Kyung Construction (Việt Nam).

Tìm theo ngày :