Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình – các yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo về chịu lửa cho kết cấu thép

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/03/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/05/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình – các yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo về chịu lửa cho kết cấu thép.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email Nguyenxuanhien@moc.gov.vn) trước ngày 06/05/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.
 

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

File đính kèm
file1.Du thao 19072022.pdf