Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bể thép hàn hình trụ đứng đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo – Phần 1: Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bể thép hàn hình trụ đứng đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo – Phần 2: Yêu cầu chế tạo
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bể thép hàn hình trụ đứng đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo – Phần 3: Yêu cầu thử nghiệm
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho sản phẩm
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thang di động và tháp công tác cấu tạo từ các bộ phận chế tạo sẵn – Phần 1: Vật liệu, kích thước, tải trọng thiết kế, yêu cầu về an toàn và sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống chống thủy lực vận hàng thủ công để chống giữ hố đào – Phần 2: Đánh gía bằng tính toán hoặc thử nghiệm
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Yêu cầu kỹ thuật đối với bộ phận phụ của khối xây
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Máy và thiết bị xây dựng – máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-82: Các khía cạnh chức năng – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp của nhà sản xuất kiêm hộ tiêu thụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-3: Các khía cạnh chức năng – Vận hành hệ thống lắp đặt điện của nhà sản xuất điện kiêm hộ tiêu thụ điện
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-1: Các khía cạnh chức năng – Hiệu suất năng lượng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực tháp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-702: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Bể bơi và đài phun nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-701: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn công trình xây dựng - Tổ chức thông tin trong hoạt động xây dựng - Phần 2: khung phân loại
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời: “Sử dụng thạch cao PG làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Mầm non – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Siêu thị - Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Công trình xanh – Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Nguyên tắc thiết kế tiết kiệm năng lượng cho nhà ở riêng lẻ và công trình thương mại nhỏ