Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng và thời hạn thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn bổ sung một số quy định về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư về môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại chung cư