Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kính xây dựng – Kính dán quang điện mặt trời sử dụng trong công trình xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
Lấy ý kiến về Kế hoạch và định hướng TCVN ngành Xây dựng
Xin ý kiến về định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và sắp xếp lại danh mục hệ thống TCVN
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2018/BXD)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế QCVN 16:2014/BXD
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 10:2014/BXD
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 07:2014/BXD
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 12:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 16:2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo QCVN 01:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời
Mời bạn đọc góp ý cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03 : 2009/BXD)
Góp ý 8 dự thảo Tiêu chuẩn xây dựng