Áp dụng chỉ số giá xây dựng trong điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu(20/12/2022)

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5759/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn áp dụng chỉ số giá xây dựng trong điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. 

Tìm theo ngày :