Hướng dẫn nội dung về xác định tổng mức đầu tư xây dựng(21/11/2023)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1101/HCCB-ĐTXD ngày 26/10/2023 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :