Hướng dẫn về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án(09/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 230/BQLPTĐT-P.QLSDVNN ngày 07/4/2020 của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc xin ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy mô (nhóm) mới của dự án và xác định cấp có thẩm quyền thẩm định điều chỉnh dự án khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đã và đang áp dụng quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP khi Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực.

Tìm theo ngày :