Hướng dẫn quản lý hợp đồng và lập dự toán phát sinh với các dự án đã được phê duyệt và triển khai thực hiện liên tục từ trước ngày 01/10/2019 đến nay(17/07/2020)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 53/CV-CTY ngày 11/6/2020 của Công ty cổ phần TVXD giao thông Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn quản lý hợp đồng và lập dự toán phát sinh với các dự án đã được phê duyệt và triển khai thực hiện liên tục từ trước ngày 01/10/2019 đến nay.

12345...97
Tìm theo ngày :