Xác định định mức tiêu hao của một số công tác không có trong bộ định mức của Bộ Xây dựng ban hành(16/06/2020)

Ngày 16/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2880/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán AAC về việc xác định định mức tiêu hao của một số công tác không có trong bộ định mức của Bộ Xây dựng ban hành.

Tìm theo ngày :