Hướng dẫn Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói(07/07/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3271/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn về việc hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói trong trường hợp có nội dung công việc có khối lượng thực hiện tăng/giảm so với hợp đồng.

Tìm theo ngày :