Hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp(27/05/2020)

Ngày 27/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2535/BXD-KTXD gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đắp tại công trình Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi.

<<1...3456...97>>
Tìm theo ngày :