Những kết quả vượt trội của dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam(05/02/2021)

Ngày 4/2/2021, Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (dự án EECB) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện dự án đến năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2021.

12345...19
Tìm theo ngày :