Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thực hiện(02/12/2020)

Ngày 01/12/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu công nghệ tách tạp chất bã thạch cao phosphor nhà máy phân bón cho sản xuất vật liệu xây dựng”, mã số TĐ 20-17, do Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

  • Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 cùa Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Xây dựng (Quy chế 315); Quyết định số 1512/QĐ-BXD ngày 27/11/2019 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2021, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ KH&CN (Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm) để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện.

  • Ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo khoa học về phân vùng gió và phân vùng động đất phục vụ xây dựng, nhằm lấy ý kiến cho dự thảo quy chuẩn QCVN 02:2020/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

  • Ngày 26/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5670/BXD-KHCN gửi Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương về việc sử dụng cọc BTCT R7 để đóng cọc.

  • Ngày 25/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Soát xét QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng”. TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) là Chủ tịch Hội đồng.

  • Ngày 24/11/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học do trường Đại học Xây dựng Miền Tây thực hiện - “Đánh giá sự tương quan sức chịu tải của cọc ép bê tông cốt thép theo lý thuyết và bằng thực nghiệm và đề xuất phương án tính toán”, mã số RD 75-16; “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế tạo panel tường, sàn bằng vữa xi măng và xốp phế liệu cho các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số RD 28-17. TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 23/11/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng”,  mã số đề tài RD 135-18, do Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện - TCVN “Gia cường nền móng nhà - Yêu cầu kỹ thuật chung”; TCVN “Nguyên tắc kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ nhà và công trình xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long -Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp.
  • Ngày 16/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai Nhiệm vụ Khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện, gồm “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn cho hệ giàn giáo, cốp pha, thanh, cột chống tổ hợp sử dụng trong xây dựng”, “Nghiên cứu xây dựng Quy trình Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 13/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ đã ký Biên bản ghi nhớ Đối tác thực hiện xây dựng hướng dẫn thiết kế đường dành cho xe đạp. Lễ ký kết có sự tham gia của Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường (Bộ Xây dựng) và các thành viên thuộc nhóm các Dự án Lĩnh vực Môi trường, Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và Hội nhập Kinh tế Khu vực của GIZ.

  • Ngày 12/11/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện, gồm TCVN “Kiểm toán năng lượng: Phần 2: Toà nhà” và TCVN “Đặc trưng nhiệt trong môi trường tòa nhà - Xác định lưu lượng không khí trong các hệ thống kỹ thuật tòa nhà bằng các phương pháp đo hiện trường”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng.

12345...16
Tìm theo ngày :