Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần chứng nhận quốc tế(02/01/2024)

Ngày 25/12/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 322/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần chứng nhận quốc tế.

Tìm theo ngày :