Áp dụng QCVN 06:2022/BXD vào công trình Nhà xưởng chính thuộc dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế(30/11/2023)

Ngày 30/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5469/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần quốc tế BATFIRE giải đáp về việc áp dụng QCVN 06:2022/BXD vào công trình Nhà xưởng chính thuộc dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tìm theo ngày :