Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Thanh tra Xây dựng thuộc các Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/05/2013, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/07/2013

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Thanh tra Xây dựng thuộc các Sở Xây dựng.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và Bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Thanh tra Xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 24/7/2013.

Toàn văn Dự thảo Thông tư Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Thanh tra Xây dựng