Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư tuananh.dap@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Quy hoạch kiến trúc - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 25/12/2023.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm: