Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/07/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư vienkinhtexd@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Viện Kinh tế xây dựng - 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 12/07/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

 

Viện Kinh tế xây dựng