Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/05/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/07/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo QCVN 02 trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử, gửi về hộp thư xuanhien0309@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản góp ý về Bộ Xây dựng qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 30/07/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

QCKTQG_số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Thuyet minh DT Quy chuan So lieu dieu kien tu nhien dung trong xay dung

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường