Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/03/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/04/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư vienkinhtexd@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Viện Kinh tế xây dựng – số 20 Thể Giao – quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội trước ngày 20/04/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Viện Kinh tế xây dựng