Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/09/2016

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc trong, ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến dưới đây.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn và gửi bằng văn bản về Cục Phát triển độ thị - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/9/2016.

Toàn văn dự thảo quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.
 

Cục Phát triển độ thị