Hướng dẫn Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Hải về giấy phép xây dựng công trình(28/04/2020)

Ngày 28/4/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2031/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Hải hướng dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án thủy điện Nậm Ly 2 tại xã Quảng Nguyên và xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Tìm theo ngày :