Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng(13/07/2020)

Ngày 13/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3351/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ về việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :