Giải đáp một số nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định pháp luật về phát triển đô thị(20/07/2020)

Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3477/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư các dự án nhà ở, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :