Hướng dẫn căn cứ lập dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp(06/10/2020)

Ngày 06/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4860/BXD-QHKT gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận hướng dẫn về căn cứ lập dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp.

Tìm theo ngày :