Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thi công lớp móng đường bằng cấp phối đá dăm(04/05/2020)

Ngày 04/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2102/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thi công lớp móng đường bằng cấp phối đá dăm.

Tìm theo ngày :