Áp dụng quy định để lập dự toán chi phí cho gói thầu tư vấn lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp(15/05/2020)

Ngày 15/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2340/BXD-KTXD gửi Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 cho gói thầu tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.

Tìm theo ngày :