Hướng dẫn xác định cấp công trình di tích trên địa bàn tỉnh Bình Thuận(29/07/2020)

Ngày 29/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3626/BXD-HĐXD gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận hướng dẫn xác định cấp công trình di tích theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Tìm theo ngày :