Giải đáp vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD(12/10/2020)

Ngày 12/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4945/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giải đáp các vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD.

Tìm theo ngày :