Hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII thanh, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây lắp(07/07/2020)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 209a/CV-QL60 ngày 01/6/2020 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII về việc hướng dẫn thanh, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây lắp.

<<1...3456...502>>
Tìm theo ngày :