Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Phúc Châu An(10/07/2020)

Ngày 08/07/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 160/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Phúc Châu An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :