Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1278 thuộc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định, xây dựng và thương mại 678(19/10/2021)

Ngày 18/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 211/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định, xây dựng và thương mại 678 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :