Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH kiểm định và tư vấn xây dựng Hoàng Gia(27/10/2020)

Ngày 26/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 247/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kiểm định và tư vấn xây dựng Hoàng Gia đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :