Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1223 thuộc Công ty Cổ phần thương mại và kiểm định xây dựng An Tâm Phát(30/03/2023)

Ngày 29/03/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 69/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thương mại và kiểm định xây dựng An Tâm Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :