Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn Phúc Khang(28/03/2020)

Ngày 27/032020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 38/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn Phúc Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :