Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Sông Cấm(02/02/2020)

Ngày 19/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Sông Cấm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành 

Tìm theo ngày :