Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1719 thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Thành Phát Đồng Tháp(02/08/2022)

Ngày 01/08/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 228/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Thành Phát Đồng Tháp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :