Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm định THT(08/06/2020)

Ngày 05/06/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 99/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định THT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :