Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 315 thuộc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường(21/03/2023)

Ngày 20/03/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 47/GCN-BXD về việc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :