Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1599 thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Tư vấn kỹ thuật Quốc tế ITSC(16/09/2021)

Ngày 15/09/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 187/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Tư vấn kỹ thuật Quốc tế ITSC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :