Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng TCM(21/09/2020)

Ngày 18/09/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 225/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng TCM đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :