Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 162 thuộc Trường Đại học xây dựng Miền Trung(28/10/2021)

Ngày 27/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 218/GCN-BXD về việc Trường Đại học xây dựng Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :