Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Nam Thịnh Vượng(11/01/2021)

Ngày 08/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 04/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Nam Thịnh Vượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :