Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Phúc Hương Gia Lai(12/05/2020)

Ngày 11/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 51/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Phúc Hương Gia Lai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :