Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 978 thuộc Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam-PVEIC(25/04/2022)

Ngày 22/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 110/GCN-BXD về việc Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam-PVEIC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :