Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Bảo Minh Việt Nam(25/05/2020)

Ngày 22/05/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 72/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Bảo Minh Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

<<1...3456...130>>
Tìm theo ngày :