Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 728 thuộc Viện Vật liệu và Kết cấu Xây dựng Miền Nam(09/03/2023)

Ngày 08/03/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 36/GCN-BXD về việc Viện Vật liệu và Kết cấu Xây dựng Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...199>>
Tìm theo ngày :