Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 739 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương(20/07/2022)

Ngày 19/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 214/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...183>>
Tìm theo ngày :