Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng VN ASEAN(24/08/2020)

Ngày 21/08/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 210/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng VN ASEAN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

<<1...3456...136>>
Tìm theo ngày :