Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện Kỹ thuật Công binh(14/01/2020)

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BXD về việc Viện Kỹ thuật Công binh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

<<1...3456...124>>
Tìm theo ngày :