Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 527 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Kiểm định Thịnh Phát(19/05/2022)

Ngày 18/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 134/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Kiểm định Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :