Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 331 thuộc Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên(25/08/2023)

Ngày 24/08/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 278/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :