Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Á Châu(19/06/2020)

Ngày 18/06/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 119/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Á Châu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :