Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng 378(27/02/2020)

Ngày 26/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 25/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng 378 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :