Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1333 thuộc Công ty cổ phần kiểm định công trình trọng điểm Thăng Long(08/10/2021)

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 199/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định công trình trọng điểm Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :