Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 967 thuộc Công ty TNHH Đại Dương PT(24/03/2023)

Ngày 23/03/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 58/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đại Dương PT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :