Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bể thép hàn hình trụ đứng đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo – Phần 1: Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bể thép hàn hình trụ đứng đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo – Phần 2: Yêu cầu chế tạo
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bể thép hàn hình trụ đứng đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo – Phần 3: Yêu cầu thử nghiệm
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho sản phẩm
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thang di động và tháp công tác cấu tạo từ các bộ phận chế tạo sẵn – Phần 1: Vật liệu, kích thước, tải trọng thiết kế, yêu cầu về an toàn và sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống chống thủy lực vận hàng thủ công để chống giữ hố đào – Phần 2: Đánh gía bằng tính toán hoặc thử nghiệm
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Sơn và lớp phủ - Phương pháp xác định khả năng kháng nấm mốc bằng thử nghiệm gia tốc 4 tuần trên đĩa thạch
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Yêu cầu kỹ thuật đối với bộ phận phụ của khối xây
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Máy và thiết bị xây dựng – máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-82: Các khía cạnh chức năng – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp của nhà sản xuất kiêm hộ tiêu thụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-3: Các khía cạnh chức năng – Vận hành hệ thống lắp đặt điện của nhà sản xuất điện kiêm hộ tiêu thụ điện

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Trường trung cấp – Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật, định nghĩa sản phẩm và tài liệu có liên quan
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và đặcc tính của vật liệu - Từ vựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hiệu suất nhiệt của tòa nhà và cấu kiện tòa nhà các đại lượng vật lý và định nghĩa
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Công trình xanh - Hướng dẫn thiết kế - Phần 2 Nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Toà án nhân dân - Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 2 Toà án nhân dân cấp huyện
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Khách sạn – Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xi măng – Phần 1: Thành phần, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí phù hợp đối với xi măng thông dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xi măng – Phần 2: Đánh giá và xác minh sự ổn định về tính năng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xác định và phân loại Amiăng có trong vật liệu xây dựng – Phần 1: Lấy mẫu và các định định tính amiăng trong vật liệu rời thương mại
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xác định và phân loại Amiăng có trong vật liệu xây dựng – Phần 3: Định lượng amiăng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X