Hướng dẫn áp dụng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương(09/10/2023)

Ngày 09/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4500/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí tổng mức đầu tư xây dựng của dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương (sau đây gọi tắt là Dự án).

<<1...3456...360>>
Tìm theo ngày :